Özdem ALTINKAYA
Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

Birim e-posta adresi: [email protected]

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Üniversitedeki Eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olacak yazılımları temin etmek, bakımını yapmak, sürdürmek ve geliştirmek,
b) Derslerin görsel ve işitsel olarak kaydını ve takibini sağlayacak teknik çalışmaları yürütmek,
c) Bilgi işlem altyapısının bakım ve idamesini sağlamak,
d) Bilgi teknolojileri kullanan idari ve akademik birimler arasında koordinasyonlu çalışma ortamını sağlamak,
e) Kullanıcıların bilgi iletişim teknolojileri ile eğitim araçlarını doğru kullanması için gerekli dokümantasyon ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak,
f) Üniversitedeki Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarını çözmek ve destek hizmetlerini yürütmek,
g) Bilgisayar ağları ve çevrimiçi kaynakların kullanım politikalarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
h) Üniversite kampüsü içinde ve dışında elektronik iletişimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak,
i) Üniversite birimlerinin ve kullanıcıların elektronik verilerini güvenli ortamlarda tutmak,
j) Akıllı bina yönetimi ile ilgili görevleri yerine getirmek,
Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik