Safar NAJAFOV
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörü
E-Posta

Birim e-posta adresi: [email protected]

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
a) Üniversiteyi tanıtıcı katalog, kitap, broşür, bülten ve dergi gibi süreli ve süresiz yayınların çıkartılması için gerekli çalışmaları yapmak, basımını ve dağıtımını sağlamak,
b) Resmi tören ve toplantıların organizasyonunu gerçekleştirmek.
c) Basınla ilgili olarak; yerel ve ulusal yazılı basın ve TV’ler ile ilişki kurarak haftalık, aylık, yıllık basın bültenlerinin hazırlanmasını sağlamak ve Üniversite ile ilgili haberler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamak, tanıtımını yapmak,
d) Üniversitenin basın ile olan her türlü ilişkilerini düzenlemek,
e) Basın haberlerini toplamak, arşiv yapmak, gerektiğinde bir kitapçık haline getirmek,
f) Üniversitedeki tüm etkinlik ve çalışmaların üniversite içi ve dışındaki kişilere duyurulmasını sağlamak.
g) Tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, yeni öğrenci alma çalışmalarını yürütmek, bire bir okul ve dershane ziyaretleri yapan tanıtım ekibini yönetmek yönlendirmek çalışmalarını üst yönetime raporlamak,
h) Düzenlenen çeşitli fuar vb. faaliyetlere katılımı gerçekleştirerek hedef kitleye yönelik olarak Üniversitenin tanıtımını yapmak,
i) Gerekli tüm çalışmaları, Üniversitenin kurum kimliğine, imaj ve itibarına olumlu katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek ve yapılan çalışmaları destekleyecek her çeşit promosyon malzemelerini tespit etmek, bütçelemek, satın alma süreçlerini işletmek ve hazırlamak,
Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik