Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ
Daire Başkanı

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynağını sağlamak ve hizmete sunmak,
b) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojileri kütüphaneye kazandırılabilmesi için çalışmalar yapmak,
c) Birim kütüphaneleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
d) Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak,
e) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli personel kadrosunu oluşturmak, bunların gözetim ve denetimini sağlamak,
f) Üniversitedeki Birimlerin ihtiyaçlarını zamanında Genel Sekreterliğe bildirmek
g) Kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişmeleri sürekli izleyerek bilgi kaynaklarındaki ve kütüphane hizmetlerindeki gelişmelerin bağlı birimlerde uygulanabilirliğini araştırmak ve sağlamak,
h) Üye olunan veri tabanlarına Üniversite araştırmacılarının talepleri doğrultusunda üyelik sağlamak,
i) Kütüphane hizmetleri ile ilgili olarak yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Genel Sekreterliğe sunmak,
Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik