Zeliş EMİNEL
Mali İşler Müdürü
Durdu MALYALI
Muhasebe Personeli
E-posta

Birim e-posta adresi: [email protected]

İdari Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Finans hizmetlerini gerçekleştirmek,
b) Üniversitenin finansal hareketlerini gerçekleştirmek
c) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
d) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
e) Üniversitenin gerçekleşen bütçesini hazırlamak.
f) Tüm akademik ve idari personelin bordro işlemlerini gerçekleştirmek, sosyal güvenlik kesintileri ve vergileri hesaplamak,
g) Ek ders ücretlerini hesaplamak ve ödemek,
h) Öğrenci kayıt döneminde ücretleri hesaplamak , tahsil ve takip etmek,
i) Gelirleri toplamak, tahsil ve takip etmek,
j) Borç ve alacakları takip etmek,
k) Tüm muhasebe işlemleri, kayıt ve belgelerini takip etmek,
l) Yasal beyan ve bildirgeleri süresi içerisinde tanzim etmek ve gerekli bildirimleri gerçekleştirmek.
Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik