Amir SHAKERİFARD
Uluslararası Ofis Koordinatörü
Azad Mohammadi GHAZİJAHANİ
Uluslararası Ofis Asistanı
E-posta
Selma AKBEY
Kıdemli Uluslararası Öğrenci Danışmanı
E-posta
Farida Djipi DAİROU
Uluslararası Ofis Asistanı
E-Posta
Pouomegne Tchuembou LEATITIA
Uzman Yardımcısı
E-Posta
Houmeme HAMED
Uluslararası Kabul Uzmanı
E-posta

Takımımız,
İşe alma, değişim programları, başvuruların süreci ve değerlendirilmesi, yeni gelenlere ve mevcut öğrencilere varış öncesi ve destek hizmeti ve üniversitemizin uluslararası markasının geliştirilmesi dahil olmak üzere Üniversitenin genel uluslararası stratejisinden sorumlu olan Uluslararası Ofisimize hoş geldiniz. .

Uluslararası Ofis, üniversitemiz adına aday öğrenciler için araştırma ve başvuruları, pazarlama, reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarının uygulanmasını yönetir.

Elçilerimizle tanışın
Hangi üniversiteye gideceğinizi seçmek gerçekten önemli bir karardır. Mevcut uluslararası öğrenci elçilerimizden biriyle Kıbrıs Sağlık ve Sosyal Bilimler Üniversitesinde okumanın nasıl bir şey olduğu hakkında konuşmak gerçekten yararlı olabilir. Uluslararası öğrencilerimizden biri, onlara bazı sorularınızın hazır olduğundan emin olmak için kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.

Birim e-posta adresi: [email protected]

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle öğrenci değişimi, toplantı geliştirme alanlarında işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek,
b) Uluslararası projeler konusunda bilgi akışı sağlamak,
c) Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrencilere duyurmak,
d) Uluslararası protokol yazışmalarını üniversite adına hazırlamak ve yurtdışı ziyaretlerini planlamak.
e) Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek, düzenlenmesine yardımcı olmak ve bu tür faaliyetleri planlamak,
f) Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.
g) YÖK tarafından uygulanması planlanan Ulusal Değişim Programı (UDEP) çerçevesinde yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet projelerinin planlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak.
h) Üniversitede yapılacak üniversitelerarası etkinliklere yönelik programların hazırlanmasına destek olmak, yapılacak gönüllü eğitimi faaliyetlerine katkıda bulunmak.
Görevlinin Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreterlik