Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

E-Posta: [email protected] (2 (iki) iş günü içerisinde cevap verilir)

 

Her ziyaretçi, www.kstu.edu.tr içerisindeki herhangi bir bilgi, veri, görsel vb. materyalin telif hakkına sahip olduğunu, uygunsuz bulduğunu veya herhangi bir ihlal olduğunu düşünüyorsa öncelikle yukarıda tarafına beyan edilen e-posta adresine bildirmekle yükümlü sayılır. Bildirimlere 48 saat içerisinde geri dönüş sağlanacaktır. Aşağıda yer alan Hukuka Aykırılık Bildirimi sayfasındaki bildirim esaslarına aykırı gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılır.

Hukuka Aykırılık Bildirimi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir. www.kstu.edu.tr içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da  meslek birlikleri,

– İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,

– Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,

– Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,

– Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,

– Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

sunmak kaydıyla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin [email protected] adresine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.