تقویم تحصیلی خدمات پلی کلینیک OBİS
سازمانی علمی اداری زندگی دانشجویی امور دانشجویی دانش آموز آینده نگر اداره بین المللی ارتباط
روبات هزینه

روبات هزینه چیست

با روبات هزینه KSTU شما می‌توانید هزینه آموزشی بخش یا برنامه‌ای که می‌خواهید در آن تحصیل کنید را مطلع شوید. هزینه‌های آموزشی بسته به تابعیت، بخش/برنامه و نرخ بورسیه شما متفاوت است.

هزینه آموزشی و طرح پرداخت

هزینه‌های آموزشی سال تحصیلی 2023-2024 برای دانشجویان با تابعیت ، بخش/برنامه و با بورسیه به شرح زیر است.

# تاریخ پرداخت هزینه
1 15/07/2023
2 15/08/2023
3 15/09/2023
4 15/10/2023

به هزینه‌های آموزشی فوق؛

  • هزینه ثبت نام 10.000 TL،
  • هزینه ثبت نام 6.000 TL،
  • 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده،

اضافه شده است.

پرداخت آنلاین

شما می‌توانید هزینه‌های آموزشی خود را به صورت آنلاین با کارت اعتباری یا کارت بانکی پرداخت کنید. با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه پرداخت آنلاین KSTU دسترسی پیدا کنید.

پرداخت آنلاین

اطلاعات بانک

شما می‌توانید هزینه‌های آموزشی خود را مستقیماً به حساب‌های بانکی ما ارسال کنید. اطلاعات حساب بانکی KSTU در زیر آمده است.

اطلاعات حساب بانک Garanti BBVA

نام حساب: دانشگاه علوم سلامت و جامعه قبرس

حساب TL IBAN: TR97 0006 2001 4710 0006 2997 24 کپی کردن

حساب USD IBAN: TR35 0006 2001 4710 0009 0996 78 کپی کردن

اطلاعات حساب بانک Ziraat

نام حساب: دانشگاه علوم سلامت و جامعه قبرس

حساب TL IBAN: TR74 0001 0008 6277 4405 3450 01 کپی کردن

حساب USD IBAN: TR63 0001 0008 6277 4405 3450 05 کپی کردن

اطلاعات حساب بانک Türkiye İş

نام حساب: Helpco Education Co. Ltd.

حساب TL IBAN: TR33 0006 4000 0016 8050 1446 00 کپی کردن

لطفاً تابعیت خود را انتخاب کنید

لطفاً نوع آموزشی را انتخاب کنید

لطفاً بخش یا برنامه را انتخاب کنید

لطفاً نرخ بورسیه را انتخاب کنید

هزینه آموزشی و طرح پرداخت

هزینه‌های آموزشی سال تحصیلی 2023-2024 برای دانشجویان با تابعیت ، بخش/برنامه و با بورسیه به شرح زیر است.

# تاریخ پرداخت هزینه
1 15/07/2023
2 15/08/2023
3 15/09/2023
4 15/10/2023

به هزینه‌های آموزشی فوق؛

  • هزینه ثبت نام 10.000 TL،
  • هزینه ثبت نام 6.000 TL،
  • 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده،

اضافه شده است.

پرداخت آنلاین

شما می‌توانید هزینه‌های آموزشی خود را به صورت آنلاین با کارت اعتباری یا کارت بانکی پرداخت کنید. با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه پرداخت آنلاین KSTU دسترسی پیدا کنید.

پرداخت آنلاین

اطلاعات بانک

شما می‌توانید هزینه‌های آموزشی خود را مستقیماً به حساب‌های بانکی ما ارسال کنید. اطلاعات حساب بانکی KSTU در زیر آمده است.

اطلاعات حساب بانک Garanti BBVA

نام حساب: دانشگاه علوم سلامت و جامعه قبرس

حساب TL IBAN: TR97 0006 2001 4710 0006 2997 24 کپی کردن

حساب USD IBAN: TR35 0006 2001 4710 0009 0996 78 کپی کردن

اطلاعات حساب بانک Ziraat

نام حساب: دانشگاه علوم سلامت و جامعه قبرس

حساب TL IBAN: TR74 0001 0008 6277 4405 3450 01 کپی کردن

حساب USD IBAN: TR63 0001 0008 6277 4405 3450 05 کپی کردن

اطلاعات حساب بانک Türkiye İş

نام حساب: Helpco Education Co. Ltd.

حساب TL IBAN: TR33 0006 4000 0016 8050 1446 00 کپی کردن